SOBRE MÍ

Técnico superior en artes aplicadas á Escultura pola Escola Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
Pintor - Escultor - Videocreación
Co-director do Espazo para a Arte OS CATRO GATOS.

SOBRE MÍ

Técnico superior en artes aplicadas á Escultura pola Escola Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
Pintor - Escultor - Videocreación
Co-director do Espazo para a Arte OS CATRO GATOS.

SOBRE MÍ

Técnico superior en artes aplicadas á Escultura pola Escola Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
Pintor - Escultor - Videocreación
Co-director do Espazo para a Arte OS CATRO GATOS.